Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiadau

Tîm Gwybodeg yr Is-adran Sgrinio sy’n casglu’r wybodaeth bob blwyddyn. Mae’r adroddiad sydd yma’n cynnig gwybodaeth am nifer y merched sy’n gymwys i gael eu sgrinio, y nifer sy’n dod i gael prawf, y nifer sy’n cael eu cyfeirio i gael eu hasesu a nifer yr achosion o ganser y fron sy’n dod i’r amlwg. Byddwn yn ychwanegu adroddiadau penodol eraill am sgrinio’r fron pan fyddan nhw’n cael eu cyhoeddi.
 
Bydd y ddolen sy’n dilyn yn mynd â chi i adroddiad 2011/12 ar raglen sgrinio Bron Brawf Cymru. Dim ond y fersiwn Saesneg o’r adroddiad sydd ar gael ar hyn o bryd:
 
Mae Bron Brawf Cymru’n creu adroddiad blynyddol o ystadegau ar y rhaglen sgrinio. Ymhlith y gwahanol ystadegau yn yr adroddiad mae gwybodaeth am nifer y menywod sy’n dod i gael profion sgrinio, y canlyniadau, a nifer y menywod sydd angen mynd i gael mwy o archwiliadau.
 
Adroddiad Ystadegol Blynyddol Bron Brawf Cymru 2018-19
Adroddiad Ystadegol Blynyddol Bron Brawf Cymru 2017-18
Adroddiad Ystadegol Blynyddol Bron Brawf Cymru 2016-17
Adroddiad Ystadegol Blynyddol Bron Brawf Cymru 2015-16
BTW Programme Performance Report 2014-15
BTW Programme Performance Report 2013-14
BTW Programme Performance Report 2012-13
BTW Programme Performance Report 2011-12
 
 
 
Niferoedd yn ôl Bwrdd Iechyd ac Awdurdod Lleol

Mae gwybodaeth yma am y  niferoedd yn ôl Bwrdd Iechyd ac Awdurdod Lleol.  Er mwyn helpu i dynnu sylw at unrhyw anghydraddoldeb rhwng y gwahanol grwpiau, mae gwybodaeth yn yr adroddiadau hefyd am y niferoedd yn ôl cwintel amddifadedd ac, os yw’n berthnasol, yn ôl rhyw.

Mae’r adroddiadau yma ar gael yn Saesneg yn unig.
 
BTW uptake by UA and HB latest round as at November 2019
BTW uptake by UA and HB latest round as at November 2018
BTW uptake by UA and HB latest round as at November 2017 
BTW uptake by UA and HB latest round as at November 2016 
BTW uptake by UA and HB latest round as at November 2015 
BTW uptake by UA and HB latest round as at January 2015
 
 
Niferoedd yn ôl Clwstwr o Feddygon Teulu
Mae’r byrddau iechyd wedi creu trefniadau ffurfiol sy’n golygu gall grwpiau bach o feddygfeydd meddygon teulu weithio gyda’i gilydd i ddatblygu gwasanaethau cymunedol ar gyfer cymunedau o rhwng 30,000 a 50,000 o gleifion. Mae’r clystyrau hyn o feddygon teulu’n gweithio gyda’i gilydd a gyda phartneriaid eraill i ddiwallu anghenion yn eu hardaloedd eu hunain. I hwyluso gwaith y clystyrau, mae’r wybodaeth am y niferoedd sy’n cael eu sgrinio’n cael ei chyflwyno yma yn ôl clwstwr o feddygon teulu.

Mae’r adroddiadau yma ar gael yn Saesneg yn unig.
 
BTW uptake by GP Cluster latest round as at November 2019
 
BTW uptake by GP Cluster latest round as at November 2018
 
BTW uptake by GP Cluster latest round as at November 2017
 
BTW uptake by GP Cluster latest round as at November 2016
 
BTW uptake by GP Cluster latest round as at November 2015
 
BTW uptake by GP Cluster latest round as at January 2015
 
 Mapiau o niferoedd yn ôl LSOA

Mae’r mapiau’n cyflwyno’r niferoedd sy’n cael profion sgrinio yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA). Mae rhwng 1,000 a 3,000 o bobl yn byw ym mhob ardal.
 
Mae’r adroddiadau yma ar gael yn Saesneg yn unig.
 
BTW uptake maps by LSOA latest round as at November 2015
BTW uptake maps by LSOA latest round as at January 2015
Uptake Mapping by Lower Layer Super Output Area (LSOA), Screening Round 6