Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Heintiau ac Ymwrthedd Gwrthficrobaidd sy'n Gysylltiedig â Gofal Iechyd

Mae’r Rhaglen Heintiau, Ymwrthedd Gwrthficrobaidd a Phresgripsiynu sy’n Gysylltiedig â Gofal Iechyd (HARP) yn cefnogi’r GIG yng Nghymru i leihau baich heintiau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd ac ymwrthedd i wrthfiotigau ledled Cymru.

Cyflawnir hyn drwy adborth o ddata gwyliadwriaeth a hyrwyddo rhagnodi gwrthficrobaidd priodol ac ymyriadau i atal heintiau rhag lledaenu. yn

Rydym yn dîm amlddisgyblaethol gydag arbenigedd mewn atal a rheoli heintiau, microbioleg feddygol, rhagnodi ac ymwrthedd gwrthficrobaidd, gwyliadwriaeth ac epidemioleg. yn

I gysylltu â Thîm y Rhaglen anfonwch e-bost atom yn: harp@wales.nhs.uk

Rydym yn gweithio ar ddiweddaru’r dudalen yma a bydd y wybodaeth ar gael yn y Gymraeg cyn gynted â phosibl. Mae’n ddrwg iawn gennym am hyn ac unrhyw anghyfleustra y bydd yn ei achosi.  Mae’r wybodaeth ar gael yn Saesneg.