Neidio i'r prif gynnwy

Gofal Dydd Diogel ac Effeithiol

Mae prosiectau gwella sy’n cael eu cyflawni gyda chymorth y ffrwd waith Gofal Dydd Diogel ac Effeithiol yn canolbwyntio ar gadw pobl yn ddiogel yn yr amgylchedd gofal dydd, atal derbyniadau i’r ysbyty, a thrin anghenion gofal acíwt yn y lleoliadau mwyaf priodol. ​

Gallai gweithgarwch yn y ffrwd waith gynnwys gweithredu wardiau rhithwir neu welliannau iddynt, darparu gwasanaethau ysbyty yng nghartrefi pobl, neu fentrau i osgoi derbyn pobl i’r ysbyty.


Tîm y ffrwd waith Gofal Dydd Diogel ac Effeithiol
  • Luke Morton – Arweinydd Gwelliant, Gwelliant Cymru
  • Helen Lane – Arweinydd Clinigol, Gwelliant Cymru
  • Susan Hannah – Cyfadran y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd