Neidio i'r prif gynnwy

Gofal Acíwt Diogel ac Effeithiol

Mae’r ffrwd waith Gofal Acíwt Diogel ac Effeithiol yn canolbwyntio ar gefnogi prosiectau gwella sy’n mynd i’r afael â strwythurau a phrosesau i ymateb i’r claf sy’n dirywio mewn lleoliadau acíwt.  ​

Mae dulliau gwaith tîm, cyfathrebu, uwchgyfeirio ac ymateb yn feysydd gweithgarwch allweddol ar gyfer y ffrwd waith Gofal Acíwt Diogel ac Effeithiol.


Tîm y ffrwd waith Gofal Acíwt Diogel ac Effeithiol

Adam Didcott – Arweinydd Gwelliant, Gwelliant Cymru

Jonathan Clarke – Arweinydd Clinigol, Gwelliant Cymru

James Innes Cyfadran y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd