Neidio i'r prif gynnwy

Gofal Cymunedol Diogel ac Effeithiol

Mae’r prosiectau gwella sy’n cael eu cefnogi trwy’r ffrwd waith Gofal Cymunedol Diogel ac Effeithiol yn canolbwyntio ar wella gofal ar draws lleoliadau cymunedol, fel cartrefi gofal.

Gan ganolbwyntio ar y preswyliwr neu’r claf sy’n dirywio, mae prosiectau yn y ffrwd waith hon yn rhychwantu ystod o wasanaethau a materion mewn lleoliadau cymunedol.


Tîm y ffrwd waith Gofal Cymunedol Diogel ac Effeithiol
  • Rosalyn Davies – Arweinydd Gwelliant, Gwelliant Cymru
  • Clare Dieppe Arweinydd Clinnigol, Gwelliant Cymru
  • Brenda Carson - IHI