Neidio i'r prif gynnwy

Arwain ar gyfer Gwella Diogelwch Cleifion

Mae’r ffrwd waith Arwain ar gyfer Gwella Diogelwch Cleifion yn dwyn ynghyd arweinwyr gweithredol ac uwch arweinwyr. Gyda’i gilydd, mae’r grŵp yn helpu i ddatblygu’r diwylliant a’r system ddysgu o fewn systemau iechyd unigol ac ar draws system ehangach GIG Cymru.

Gan greu amgylchedd lle mae gwelliant yn gallu ffynnu, mae’r ffrwd waith Arwain ar gyfer Gwella Diogelwch Cleifion yn chwarae rôl allweddol wrth hwyluso prosiectau gwella sy’n cael eu cyflawni yn rhan o’r gydweithredfa a sicrhau bod gweithgarwch gwella’n gallu ffynnu ar draws GIG Cymru yn y blynyddoedd i ddod.

Tîm y ffrwd waith Arwain ar gyfer Gwella Diogelwch Cleifion
  • Martine Price – Arweinydd Clinigol, Nyrsio, Gwelliant Cymru
  • Felicity Hamer – Pennaeth Strategaeth ac Arloesedd, Gwelliant Cymru
  • John Boulton – Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG, Gwelliant Cymru
  • Derek Feeley
  • Frank Federico