Awgrymiadau i oedolion hŷn

  • Meddwl am amseroedd cadarnhaol, mae ymchwil yn dweud bod hyn yn dda i ni: mae mynd drwy hen ffotograffau a siarad am eich atgofion ag eraill yn gallu helpu.