Neidio i'r prif gynnwy

Brech y Mwnciod

Mae brech y mwncïod fel arfer yn salwch ysgafn, hunangyfyngol, sy'n gwella o fewn ychydig wythnosau.  Fodd bynnag, gall achosi salwch difrifol mewn rhai unigolion.

Gall unrhyw un gael brech y mwncïod, ac mae'n cael ei lledaenu drwy gyswllt agos, croen â chroen.  Mae ymchwil iechyd cyhoeddus yn awgrymu ei bod ar hyn o bryd yn lledaenu'n bennaf mewn rhwydweithiau rhywiol rhyng-gysylltiedig ymhlith dynion hoyw, deurywiol, a dynion eraill sy'n cael rhyw gyda dynion.

Ar y dudalen hon cewch ragor o wybodaeth am frech y mwncïod, a sut i amddiffyn eich hun a'r rhai o'ch cwmpas.

BALCHDER: Rhagor o wybodaeth

Rydym yn gwybod y gall rhai pobl fod yn poeni am fynd i'r digwyddiadau Balchder sydd ar y gweill yng Nghaerdydd a Manceinion. Yma rydym wedi casglu ynghyd rai ffynonellau gwybodaeth a fydd yn helpu:

Mae Mateo Prochazka yn arbenigwr clefydau heintus yn Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU – mae'n siarad â Pink News ynghylch pam na ddylai brech y mwncïod atal pobl rhag mynd i Balchder a chael hwyl, ac mae'n amlinellu'r camau y gall pobl eu cymryd i amddiffyn eu hunain ac eraill.

Canllaw i ddigwyddiadau Balchder gan Prepster, The Love Tank a Chymdeithas Sefydliad Balchder Ewrop.

Byddai Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynghori pawb sy'n bwriadu mynd i Balchder i archwilio eu hunain yn drylwyr cyn gadael am unrhyw symptomau, a ffonio 111, meddyg teulu neu glinig iechyd rhywiol os ceir unrhyw symptomau. Os ydych yn gwybod eich bod wedi dod i gysylltiad uniongyrchol â brech y mwncïod, ystyriwch beidio â mynd i Balchder y tro hwn. Bydd hyn yn helpu i gadw pawb yn ddiogel.