Uned Gyfeirio Anaerobe

Arweinydd Gwyddonol: Trefor Morris

Arweinydd Clinigol: Dr Harriet Hughes

 

  • Gwasanaeth atgyfeirio a arweinir yn glinigol ar gyfer bacteria anaerobig gan gynnwys profion adnabod a thueddiad 16S trwy wanhau agar
  • Gwyliadwriaeth ymwrthedd gwrthficrobaidd mewn anaerobau perthnasol yn glinigol.
  • Teipio Clostridium difficile
    • Datblygodd ARU y system ryng-sychu PCR rhyngwladol
    • Nawr'n symud i deipio seiliedig ar CGC
  • Cyngor clinigol

Microbioleg Ymarferol a Chlinigol Anaerobau (P & CMAn) - cwrs hyfforddi preswyl 2 ddiwrnod