Neidio i'r prif gynnwy

Beth mae'r canlyniadau yn ei olygu?

Byddwch chi fel arfer yn cael canlyniad eich profion sgrinio gwaed yn ystod eich ymweliad â’r clinig cyn-geni yn wythnos 16. Pan oedd y profion sgrinio wedi cael eu gwneud yn hwyrach yn y beichiogrwydd, dylech chi gael eich canlyniadau cyn pen tair wythnos.

Os yw’r canlyniad yn dangos bod problem neu fod angen gwneud prawf arall, bydd eich bydwraig neu feddyg yn cynnig apwyntiad arall i chi ac yn trafod eich canlyniadau gyda chi.

Gallwch chi gael mwy o wybodaeth am ganlyniadau penodol isod: