Neidio i'r prif gynnwy

HARP Cymru

Mae Rhaglen Heintiau Cysylltiedig a Gofal Iechyd, Ymwrthedd i Wrthfiotigau a Rhagnodi (HARP), yn cynorthwyo’r GIG yng Nghymru i ostwng y baich o heintiau cysylltiedig a gofal iechyd ac ymwrthedd i wrthfiotigau ar draws Cymru. Gwneir hyn drwy adborthi data goruchwyliaeth a hyrwyddo defnydd priodol o wrthfiotigau ac ymyriadau i atal lledaeniad heintiau.

Rydym yn dim amlddisgyblaethol gydag arbenigedd mewn atal a rheoli heintiau, microbioleg meddygol, rhagnodi gwrthfiotigau ac ymwrthedd, goruchwyliaeth ac epidemioleg.

 

Cysylltwch â ni