Neidio i'r prif gynnwy

Laparotomi Brys Cymru

Mae'r rhaglen waith dair blynedd hon yn canolbwyntio ar wella canlyniadau llawfeddygol a hefyd profiadau cleifion sy'n cael laparotomi brys (llawdriniaeth ar gyfer pobl â phoen difrifol yn yr abdomen) yng Nghymru. Mae'n dilyn model Cydweithredol Laparotomi Brys y DU a dechreuodd yn 2018. 

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau