Neidio i'r prif gynnwy

Anhwylderau Cyhyrysgerbydol

Beth yw Anhwylderau Cyhyrysgerbydol?

Cyflyrau sy'n effeithio ar y nerfau, y gewynnau a'r cyhyrau a'u strwythurau ategol, megis y disgiau yn eich cefn, yw anhwylderau cyhyrysgerbydol. Maent yn codi pan fydd yn rhaid i un neu fwy o'r meinweoedd hyn weithio'n galetach na'r hyn y bwriedir iddynt ei wneud. Ceir tri math yn fras:

  • Poen cefn
  • Anhwyldebau i’r dwylo, y fraich neu’r ysgwydd
  • Anhwylderau i'r traed neu'r coesau
Rheoli Anhwylderau Cyhyrysgerbydol yn y Gweithle