Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Hyrwyddo

Gall pob un ohonom chwarae rhan wrth gefnogi cymunedau i gael yr wybodaeth gywir am raglenni sgrinio’r GIG yng Nghymru.

Bydd yr awgrymiadau, yr adnoddau a’r offer ymarferol hyn yn eich helpu chi i wneud y canlynol: 

  • Codi ymwybyddiaeth o sgrinio 
  • Cynorthwyo pobl i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth 
  • Cefnogi pobl i fynd i gael eu sgrinio pan gânt eu gwahodd

 

 

Beth allwch chi ei wneud

Dyma rai awgrymiadau am bethau y gallwch chi eu gwneud:

 

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: ymgysylltu.sgrinio@wales.nhs.uk    

Darganfod mwy