Neidio i'r prif gynnwy

Y Tywydd ac Iechyd

Mae'r tywydd yn gallu effeithio ar iechyd pobl, yn enwedig pobl hŷn, pobl ifanc iawn a phobl â chyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes.

Ond, hyd yn oed os ydyn n’n iach, mae pethau fel lle rydyn ni'n byw a faint o arian sydd gennym ni yn gallu effeithio ar y posibilrwydd o gael ein niweidio gan y tywydd.

Mae'r tywydd yn newid ac mae mwy o newidiadau yn debygol dros amser.