Neidio i'r prif gynnwy

Tywydd Oer

Gall tywydd oer waethygu rhai problemau iechyd ac achosi peryglon iechyd eraill.

Gall tywydd oer achosi hypothermia, cwympiadau ac anafiadau, trawiad ar y galon, strôc, clefydau anadlol a'r ffliw, problemau iechyd meddwl (fel iselder a gorbryder) a gwenwyn carbon monocsid yn sgil boeleri heb eu cynnal a’u cadw/neu wedi'u hawyru'n wael, offer coginio a gwresogi diffygiol.

Gall salwch cysylltiedig ag oerni a thywydd oer difrifol roi pwysau ar ysbytai, adrannau brys a meddygfeydd..