Neidio i'r prif gynnwy

Llifogydd

Bydd llifogydd yn digwydd os bydd glaw mawr wedi disgyn mewn cyfnod byr a’r ddaear, yr afonydd a’r nentydd yn methu â draenio'r dŵr ychwanegol yn ddigon cyflym. Yn ystod storm, mae ardaloedd arfordirol weithiau’n cael llifogydd arfordirol am fod lefel y môr yn codi a'r tywydd yn arw. 

Boddi yw'r perygl mwyaf uniongyrchol i iechyd. Gall anaf difrifol ddigwydd wrth syrthio i ddŵr sy'n llifo'n gyflym neu oherwydd peryglon cudd o dan y dŵr, os bydd clawr neu orchudd twll archwilio wedi mynd ar goll, er enghraifft.

Mae dŵr llifogydd yn aml wedi ei lygru gan garthffosiaeth, cemegion a baw anifeiliaid a gall hynny achosi llawer o wahanol glefydau.

Mae peryglon eraill yn cynnwys cael eich caethiwo, heb drydan na dŵr glân, gan achosi straen a phryder mawr. 

Mae perygl difrifol o wenwyn carbon monocsid wrth ddefnyddio gwresogydd a generadur petrol neu ddiesel. Ni ddylai’r offer hyn gael eu defnyddio y tu mewn i adeiladau i sychu tai ac adeiladau.
 

 

 

Lawrlwythiad


Ymdopi heb cyflenwad dwr