Neidio i'r prif gynnwy

Strategaeth Cyllideb

Bydd ein Strategaeth Cyllideb yn ein cynorthwyo drwy annog cynaliadwyedd ariannol, gwelliant a gwerth. Byddwn yn sicrhau bod ein hadnoddau'n cyd-fynd â'n blaenoriaethau a byddwn yn parhau i aros yn sefydlog yn ariannol o fewn amgylchedd allanol heriol. Byddwn yn herio ein hunain i sicrhau ein bod yn sicrhau'r gwerth gorau i bobl Cymru, a'n rhanddeiliaid, drwy ddefnyddio ein hadnoddau'n effeithlon ac yn effeithiol.