Neidio i'r prif gynnwy

Strategaeth Ddigidol a Data

 

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Iechyd Cyhoeddus Cymru ydym ni – y sefydliad iechyd cyhoeddus cenedlaethol i Gymru. Ein diben yw gweithio gyda’n gilydd ar gyfer Cymru iachach.

Rydym yn gweithio i greu Cymru lle mae pobl yn byw bywydau hirach ac iachach a lle mae gan bawb fynediad teg a chyfartal i’r pethau sy’n arwain at lefelau da o iechyd a llesiant.

Mae ein Strategaeth Hirdymor (2023-35) yn egluro ein gweledigaeth ar gyfer sicrhau dyfodol iachach i bobl yng Nghymru erbyn 2035. Mae’r Strategaeth Technoleg Ddigidol a Data hon yn strategaeth alluogi sy’n ein helpu i gyflawni ein Strategaeth Hirdymor.