Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

Cydweithredu rhyngwladol ar iechyd yn arwain at fuddiannau i bawb

Mae'r Ganolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd (y Ganolfan) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi galw am wneud rhagor i gynorthwyo, cryfhau a hyrwyddo gweithgarwch iechyd rhyngwladol a byd-eang, er budd pobl yng Nghymru a thu hwnt.

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhoi sicrwydd i rieni ar ôl ymchwilio i glwstwr o achosion o enterofeirws

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhoi sicrwydd i rieni ar ôl i nifer bach iawn o achosion o gymhlethdod prin o enterofeirws achosi myocarditis mewn babanod ifanc iawn.

Ydych chi'n defnyddio ein data a'n gwybodaeth? Llenwch ein harolwg i ddefnyddwyr

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio ei arolwg blynyddol ar ei allbynnau data a gwybodaeth.

Cyhoeddi data newydd ar ganlyniadau iechyd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi data newydd ar ganlyniadau iechyd cyhoeddus.

Mae angen mwy o ymwybyddiaeth i gymryd y cam N.E.S.A. i drin stroc ac achub bywydau.

Mae arbenigwyr iechyd cyhoeddus yn annog pobl i ymgyfarwyddo â symptomau strôc, un o'r achosion mwyaf o farwolaeth yng Nghymru. Mae triniaeth feddygol gynnar ar gyfer strôc nid yn unig yn achub bywydau, mae'n cynyddu'r cyfle o wella hefyd.

Galw ar fusnesau mawr i wneud rhagor i helpu defnyddwyr i fynd i'r afael a newid hinsawdd

Mae’r
adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau arolwg Chwefror Mawrth
2023, ac mae’n ymdrin â materion gan gynnwys sgrinio , cynaliadwyedd ,
ymgyrchoedd a phryderon cyfredol

Adroddiad cwmpasu yn nodi ffactorau fel rhwystrau a hwyluswyr posibl wrth gael mynediad at ymyriadau rhagsefydlu a chymryd rhan ynddynt

Mae adolygiad cwmpasu ystwyth o dystiolaeth eilaidd gan y Gwasanaeth Tystiolaeth yn Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ceisio cadarnhau'r dystiolaeth bresennol ynghylch sicrhau bod cymaint â phosibl yn manteisio ar ymyriadau rhagsefydlu. 

Mae cyfran y bobl sy'n defnyddio'r rhyngrwyd yn aml i reoli eu hiechyd bron â dyblu

Mae cyfran y bobl yng Nghymru a ddefnyddiodd y rhyngrwyd a thechnoleg ddigidol i reoli eu hiechyd bron â dyblu o 25 y cant yn 2019/20 i 46 y cant yn 2020/21, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd heddiw gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Y mewnwelediad manwl cyntaf o lesiant pobl ifanc cyn ac yn ystod pandemig Covid.

Mae dadansoddwyr data yn Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi rhoi'r mewnwelediad manwl cyntaf o ran sut roedd pobl ifanc yng Nghymru yn teimlo ac yn ymddwyn yn y blynyddoedd cyn ac yn ystod y pandemig.  

Ystadegau swyddogol yn dangos cynnydd yn nifer yr achosion o ganser y croen di-felanoma yng Nghymru

Mae'r datganiad cyntaf o ystadegau swyddogol ar ganser y croen di-felanoma (NMSC) - y math mwyaf cyffredin o ganser yng Nghymru - wedi dangos cynnydd o saith y cant mewn achosion dros gyfnod o bedair blynedd.