Neidio i'r prif gynnwy

Dolenni Defnyddiol

Ymwadiad: Ni all Sgrinio Clyw Babanod Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am wybodaeth ar unrhyw dudalen gysylltiedig. Nid yw darparu'r ddolen hon yn awgrymu bod y sefydliad hwnnw na'i ddeunydd cysylltiedig yn cael ei gymeradwyo.
 

Sgrinio

Rhaglen Sgrinio Clyw Babanod Lloegr (NHSP)

NHSP

Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU (NSC)

NSC

 

Adnoddau i rieni/gofalwyr

Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar (NDCS)

Ydych chi'n poeni nad yw'ch babi yn ymateb i synau. A oes gennych chi bryderon am araith eich plentyn bach? A yw'n ymddangos bod eich plentyn yn eich clywed yn dda rai dyddiau ond nid eraill? Ydy sylw eich plentyn yn crwydro? Ydyn nhw'n camymddwyn ac yn anwybyddu'r hyn rydych chi wedi'i ofyn neu wedi'i ddweud wrthyn nhw? Gall anawsterau clywed effeithio ar ymddygiad, sylw, iaith a dysg plentyn. Dilynwch y ddolen isod am wybodaeth a chyngor ar golli clyw yn ystod plentyndod ac am adnoddau a chefnogaeth i helpu plant i gyrraedd eu llawn botensial.

NDCS

Pob Plentyn Cymru

Every Child Wales

Rhianta. Rhowch Amser Iddo.

Parenting. Give It Time

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Family Information Service

Sefydliad Ymwelwyr Iechyd

IHV

Rhestr Wirio Clyw

Rhestr Wirio Clyw

 

Adnoddau am weithwyr proffesiynol

Academi Awdioleg Prydain (BAA)

BAA

Cymdeithas Meddygon Awdiolegol Prydain (BAAP)

BAAP

Cymdeithas Pediatregwyr Awdioleg Prydain (BAPA)

BAPA

Cymdeithas Awdioleg Prydain (BSA)

BSA

Cymdeithas Brydeinig Athrawon Plant Byddar (BATOD)

BATOD

Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith (RCSLT)

RCSLT

Darganfod mwy