Neidio i'r prif gynnwy

Gwella Iechyd y Geg

Mae tîm Iechyd Deintyddol y Cyhoedd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio ar y cyd â sefydliadau GIG Cymru eraill a thimau deintyddol yng Nghymru i ddarparu rhaglenni gwella iechyd y geg a rhaglenni gwella iechyd ehangach sy’n gallu cael effaith gadarnhaol ar iechyd y geg.

Cynllun Gwên

 

 

 

 

 

Cynllun Gwên yw’r rhaglen genedlaethol gwella iechyd y geg plant yng Nghymru. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Cynllun Gwên.

Gwên am byth

 

 

 

 

 

 

Rhaglen genedlaethol i wella iechyd y geg yw Gwên am Byth a ddarperir gan Wasanaethau Deintyddol Cymunedol Cymru a’i brif nod yw gwella iechyd a hylendid y geg ymhlith pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal.  

Mwy o wybodaeth am Gwên am byth.

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf:  8 Mehefin 2022