Neidio i'r prif gynnwy

Bwyd a llifogydd

  • Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn cynghori pobl i beidio â bwyta unrhyw fwyd sydd wedi ei gyffwrdd neu ei orchuddio â llifddwr neu garthion. 
  • Peidiwch â bwyta unrhyw gynnyrch sydd wedi’i dyfu ar randir neu ardd sydd wedi ei orlifo, oni bai bod y bwyd wedi’i goginio. 
  • Golchwch eich dwylo cyn ac ar ôl paratoi bwyd.  Defnyddiwch ddŵr glan, glanedydd, yna ddiheintydd cegin arferol, glanhewch a diheintiwch eich arwynebau gwaith, platiau, sosbeni, cyllyll a ffyrc, a byrddau torri plastig/gwydr, cyn paratoi bwyd.  Os oes gennych  beiriant golchi llestri dyna sydd orau ar gyfer eitemau llai. 
  • Taflwch unrhyw fwyd yn eich oergell os nad yw wedi bod yn gweithio am ychydig oriau. 
  • Gwnewch felly hefyd ag unrhyw fwyd rhewgell sy’n cynnwys cig, pysgod neu gynnyrch llaeth os bydd eich rhewgell wedi stopio gweithio.  Bydd angen i chi daflu unrhyw fwyd y byddech yn ei fwyta wedi’i rewi, fel hufen ia.