Neidio i'r prif gynnwy

Llifogydd

Mae llifogydd yn digwydd pan mae mwy o law yn disgyn na all y tir ei amsugno neu os nad yw cyrsiau dŵr, draeniau a charthffosydd yn gallu ymdopi â’r holl law. Mae lefelau dŵr yn codi ac yn gorlifo cloddiau afonydd. Gall llifogydd arfordirol ddigwydd yn ystod ymchwydd storm neu o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd.

 

 

 

Lawrlwythiadau

Gwybodaeth cyffredinol llifogydd
Llifogydd a iechyd meddwl cyffredinol 
Llifogydd a iechyd meddwl gweithwyr rheng flaen
Sut i lanhau ar ol llifogydd 
Ymdopi heb cyflenwad dwr