Neidio i'r prif gynnwy

Adran 5 Gweithredu'r strategaeth

Mae Cynllun Strategol Iechyd Cyhoeddus Cymru yn datgan y bydd y sefydliad yn datblygu agenda newydd ar gyfer ymchwil a gwerthuso ochr yn ochr â meysydd sydd o ddiddordeb o ran ymchwil a gwerthuso.

Mae’n hanfodol sicrhau cydberchnogaeth ar y strategaeth hon ar draws y sefydliad a gyda phartneriaid, er mwyn sicrhau ei bod yn cael ei gweithredu a’i chyflawni’n llwyddiannus