Neidio i'r prif gynnwy

Gyda phwy y dylwn gysylltu os bydd gennyf ragor o gwestiynau?

Os bydd gennych ragor o gwestiynau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â’r tîm ymchwil gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

Dr Richard Kyle Dr Kate Isherwood
Dirprwy Bennaeth Ymchwil a Gwerthuso, Uwch Swyddog Ymchwil a Gwerthuso
Is-adran Ymchwil a Gwerthuso  Is-adran Ymchwil a Gwerthuso
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhif 2 Capital Quarter Rhif 2 Capital Quarter
Stryd Tyndall Stryd Tyndall
Caerdydd Caerdydd
CF10 4BZ CF10 4BZ
029 2022 7744 029 2010 4644
Richard.Kyle@wales.nhs.uk Kate.Isherwood@wales.nhs.uk
Asiantaeth Beaufort Research
2 Plas yr Amgueddfa,
Caerdydd
CF10 3BG
029 2037 8565
enquiries@beaufortresearch.co.uk