Neidio i'r prif gynnwy

Tywydd Poeth

Gall tywydd poeth am gyfnod hir achosi problemau iechyd.

 

Mae’r perygl mwyaf i:

  • Bobl hŷn
  • Plant ifanc iawn
  • Pobl â chyflyrau meddygol sy'n bodoli eisoes.

 

Gall salwch cysylltiedig â thywydd poeth olygu bod angen triniaeth ar fwy o bobl mewn ysbytai, adrannau brys a meddygfeydd teulu

 

 

Gwybodaeth y gellir ei lawrlwytho