Neidio i'r prif gynnwy

Chyhoeddiadau

03/08/23
Cardiau NEWS

Sgôr Rhybudd Cynnar Cenedlaethol

22/04/21
(Hawdd eu Darllen) Am Y Fframwaith Addysgol Anabledd Dysgu Ar Gyfer Staff Gofal Iechyd Yng Nghymru

Mae’r ddogfen hon yn esbonio’r Fframwaith Addysgol Anabledd Dysgu ar gyfer staff Gofal Iechyd yng Nghymru Fe wnawn ni ei alw yn Fframwaith yn fyr.

22/04/21
Fframwaith Addysgol Anabledd Dysgu i Staff Gofal Iechyd Yng Nghymru

Datblygwyd y Fframwaith Addysgol Anabledd Dysgu i Staff Gofal Iechyd yng Nghymru o ganlyniad i Raglen Gwella Bywydau Llywodraeth Cymru. Mae meithrin gwybodaeth, sgiliau a chymhwysedd ar draws y gweithlu yn gam gweithredu allweddol o ran lleihau anghydraddoldebau iechyd i bobl ag anableddau dysgu.

22/03/21
Llwybr Safonau Gofal Dementia Cymru

20 o safonau ar gyfer edrych ar ôl pobl sydd yn byw gyda dementia

17/12/20
Matrics Plant

Canllawiau ar gyfer Darparu Ymyriadau Seicologeol i Blant a Phobl Ifanc yng Nghymru

23/09/20
Dysgu o Weithdy COVID-19: 1 - Fframwaith ar gyfer dysgu o Covid-19 – Canllaw 'Sut' a phecyn hwyluso

Cyfarwyddiadau i arweinydd y gweithdy ar sut i gynnal / trefnu’r gweithdy

23/09/20
Dysgu o Weithdy COVID-19: 2 - Dysgu o COVID – y cynnig
Cyflwyniad PowerPoint i’w anfon at fynychwyr y gweithdy i’w ddarllen cyn y gweithdy
23/09/20
Dysgu o Weithdy COVID-19: 3 - Fframwaith ar gyfer dysgu-Covid19 fersiwn fer

Dogfen Word i gyfranogwyr ei defnyddio i gwblhau eu gwaith paratoi, cyn mynychu’r gweithdy

23/09/20
Dysgu o Weithdy COVID-19: 4 - Cynllun gwersi drafft ar gyfer gweithdy ar ôl Covid

Cynllun gwersi i arweinydd y gweithdy, gan gynnig cyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut i gynnal y gweithdy

23/09/20
Dysgu o Weithdy COVID-19: 5 - Cyflwyniad Gweithdy

Cyflwyniad PowerPoint i’w ddefnyddio yn ystod y gweithdy COVID

23/09/20
Dysgu o Weithdy COVID-19: 6 - Cynllun Gweithredu – Symud Ymlaen
Dogfen Word i’w dosbarthu ar ôl y gweithdy i bawb a wnaeth gymryd rhan, er mwyn iddynt gwblhau’u cynllun gweithredu ar ôl y gweithdy
25/11/19
Gwelliant Cymru - Taflen PDF