Neidio i'r prif gynnwy

E-Ddysgu Diogelu Iechyd ar gyfer Staff Gofal Cymdeithasol

E-Ddysgu

Mae'r gyfres hon o fodiwlau E-Ddysgu yn benodol ar gyfer staff gofal cymdeithasol a gofal cartref, gan ganolbwyntio ar bynciau a materion allweddol ym maes Diogelu Iechyd.

 

 

Bydd y modiwl cyntaf hwn yn rhoi trosolwg o Heintiau Anadlol Acíwt (ARIs), gan gynnwys rheoli priodol, profion wedi'u diweddaru a chanllawiau ymweld ar gyfer lleoliadau gofal a phreswyl, yn ogystal â gweithdrefnau brechu. Nod y modiwl yw amlygu newidiadau allweddol ar gyfer Hydref/Gaeaf 2023, tra'n atgyfnerthu arferion gorau.

                                                                                                                                  

 

Bydd yr ail fodiwl yn canolbwyntio ar reoli achosion, gan ddarparu trosolwg o egwyddorion rheoli, gwybodaeth hanfodol ar gyfer unrhyw fath o achosion, yn ogystal â chanolbwyntio'n benodol ar achosion o Glefyd Crafu a Norofeirws. 

 

 

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar effaith newid hinsawdd ar y system gofal iechyd, yn benodol ym maes gofal cymdeithasol. Bydd y modiwl hefyd yn darparu gwybodaeth am gynlluniau datgarboneiddio, gwybodaeth am gaffael cynaliadwy a defnydd priodol o Gyfarpar Diogelu Personol (PPE) i leihau gwastraff.

 

 

Bydd y pedwerydd rhan yn y gyfres hon yn darparu gwybodaeth werthfawr am haint C. difficile, gan gynnwys y diagnosis priodol, y driniaeth a'r mesurau Atal a Rheoli Heintiau (IPC) priodol, gan gynnwys dadheintio, yn ystod brigiad o achosion. Bydd cyfle hefyd i ddysgu rhagor am stiwardiaeth gwrthficrobaidd a defnydd priodol o wrthfiotigau.