Neidio i'r prif gynnwy

Dolenni I Ganllawiau Perthnasol Eraill

Ar gyfer aelodau'r cyhoedd sy'n chwilio am gyngor iechyd cyffredinol gan gynnwys sut i gysylltu â'r gwasanaeth meddygol:

 

                                                                                                                                           

Ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n chwilio am ganllawiau a gwybodaeth Atal a Rheoli heintiau:

 

 

Ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n chwilio am imiwneiddio a gwybodaeth am frechu:

 

 

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) 2010: