Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor ac arweiniad ar gyfer lleoliadau gofal plant, cyn ysgol ac addysgol

Mae iechyd a llesiant ein rhai ifanc yn flaenoriaeth, ond rydym yn gwybod bod heintiau yn gyffredin yn ystod eu blynyddoedd cynnar. Fodd bynnag, mae'r risg o haint difrifol yn isel i'r rhan fwyaf ohonynt. Gellir cael heintiau mewn lleoliadau amrywiol, boed yn amgylchedd y cartref neu'r gymuned.  Mae lleoliadau gofal plant ac addysgol, lle mae llawer o wahanol bobl yn dod i gysylltiad â’i gilydd, yn un lleoliad cymunedol o'r fath. Edrychwch yma am gyngor ac arweiniad ar gyfnodau gwahardd ac A-Y o heintiau:

Os ydych yn gweithio mewn unrhyw leoliad gofal plant neu addysg a bod angen rhagor o wybodaeth arnoch am ganllawiau, archwiliadau ac offer Atal a Rheoli Heintiau, gallwch ddarllen y dogfennau hyn am yr hyn y gallwch ei wneud i leihau’r risg o heintiau yn eich lleoliad: