Neidio i'r prif gynnwy

Ysgolion a meithrinfeydd

Ysgol a meithrynfeydd

 

Diweddariad i ysgolion a meithrinfeydd- Cynllun Gwen Mehefin 2020

Diweddariad i ysgolion a meithrinfeydd- Ionawr 2019

Mae’n hanfodol cefnogi ysgolion a meithrinfeydd er mwyn i’r Cynllun Gwên lwyddo a gwella iechyd y geg i blant yng Nghymru. Gall lleoliadau gyfranogi mewn nifer o ffyrdd:

1) Cymryd rhan yn y rhaglen brwsio dannedd dan oruchwyliaeth

Dylai lleoliadau mewn rhai ardaloedd yng Nghymru gymryd rhan yn y rhaglen brwsio dannedd gyda chymorth llawn y tîm Cynllun Gwên hyd at flwyddyn 2 yn yr ysgol. Er mwyn darganfod a all eich ysgol neu’ch meithrinfa gymryd rhan, cysylltwch â’ch tîm Cynllun Gwên lleol

2) Cefnogi’r rhaglen Farnais Fflworid

Bydd timau’r Cynllun Gwên yn ymweld ag ysgolion a meithrinfeydd a dargedir ddwywaith y flwyddyn i gyflwyno’r rhaglen Farnais Fflworid.

3) Darparu gwersi addysg iechyd y geg i blant

Gall dysgu am iechyd y geg da o oedran cynnar fod yn fanteisiol i blant drwy gydol eu bywydau, oherwydd gellir atal afiechyd deintyddol a gall dannedd iach barhau am oes. Mae llawer o ffyrdd o ddarparu profiadau dysgu ystyrlon am iechyd y geg i annog plant i ddatblygu agweddau ac arferion da.  Dylai cynnwys a chyflwyniad y wers ystyried oedran y plant, gwybodaeth ac agweddau blaenorol, adnoddau a’r amser sydd ar gael.  Negeseuon allweddol i hybu iechyd y geg da yw:

  1. Bwyta ac yfed yn iach
  2. Brwsio dannedd ddwywaith y dydd gyda phast dannedd fflworid
  3. Mynd i weld y deintydd yn rheolaidd

Mae’r adnodd Cyfnod Sylfaen hwn yn cyflwyno’r pwnc iechyd y geg a bwyta’n iach. Mae’n cynnwys taflenni gweithgaredd y gellir eu defnyddio mewn gwersi i gefnogi addysgu am ddannedd, sgiliau creadigol, ffurfio geiriau, a datblygu deheurwydd.

Mae’r adnodd Cyfnod Allweddol 2 hwn yn cyflwyno’r pwnc iechyd y geg a bwyta’n iach. Mae’n cynnwys cynlluniau gwersi a chyflwyniadau i athrawon, a thaflenni gweithgaredd atodol. Mae’r rhain yn cefnogi’r broses o ddysgu am iechyd a bioleg, bwyd ac ymddygiad, cynnal arbrofion gwyddonol, sgiliau creadigol a chyfleu gwybodaeth.