Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau iechyd y blynyddoedd cynnar

Gwasanaethau Iechyd y Blynyddoedd Cynnar

Cyn tair blwydd oed, mae llawer o blant yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser gartref gyda’u teulu. Gall staff rheng flaen, fel ymwelwyr iechyd a bydwragedd, helpu rhieni, gofalwyr ac aelodau eraill o’r teulu i ddeall pwysigrwydd iechyd y geg da a sut mae’n effeithio ar iechyd, lles a datblygiad cyffredinol, drwy:

  • hybu bwydo ar y fron a diddyfnu iach, a sut i symud o fwydo ar y fron neu potel i ddefnyddio gwpan agored erbyn i’r plentyn gyrraedd 12 mis oed.
  • hybu bwyd, byrbrydau (er enghraifft, ffrwythau ffres) a diodydd (dŵr a llaeth) sy’n rhan o ddeiet iachach
  • hybu’r defnydd o bast dannedd fflworid cyn gynted ag y bydd dannedd yn ymddangos, yn enwedig cyn mynd i’r gwely gyda’r nos
  • dangos sut i ofalu am ddannedd plentyn ifanc ac annog brwsio dannedd o oedran cynnar
  • cynghori ar ddewisiadau eraill yn lle bwydydd, diodydd a byrbrydau llawn siwgr fel ffordd o dawelu plant neu fel gwobr
  • defnyddio meddyginiaeth heb siwgr
  • annog teuluoedd i fynd â’u plant i bractis deintyddol ar ôl iddynt gael eu dant cyntaf ac yn sicr erbyn eu pen-blwydd cyntaf
  • rhoi manylion am sut i gael mynediad i wasanaethau deintyddol arferol a brys
     

Beth gall y Cynllun Gwên ei wneud i chi?

Gall staff y Cynllun Gwên ddarparu sesiynau hyfforddi ar Addysg Iechyd y Geg i weithwyr proffesiynol eraill ym maes iechyd a gofal cymdeithasol sy’n gweithio gyda phlant. Gellir darparu sesiynau ar gyfer cyrsiau myfyrwyr sy’n astudio i fod yn weithwyr iechyd proffesiynol, yn ogystal â staff ar ôl cymhwyso, fel ffurf ar ddatblygiad proffesiynol. Cysylltwch â’ch tîm Cynllun Gwên lleol  i drefnu sesiwn.

Gall y Cynllun Gwên helpu ymwelwyr iechyd a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i ddod o hyd i wasanaethau deintyddol ar gyfer y teuluoedd maent yn eu cefnogi. Cysylltwch â’ch tîm Cynllun Gwên lleol  i gael mwy o wybodaeth.

Gall y Cynllun Gwên ddarparu adnoddau i’w defnyddio ar gyfer hybu iechyd y geg, fel taflenni a phosteri. Gallant hefyd ddarparu pecynnau brwsio dannedd a chwpanau hyfforddi i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio mewn ardaloedd Dechrau’n Deg. Cysylltwch â’ch tîm Cynllun Gwên lleol i gael mwy o wybodaeth.