Neidio i'r prif gynnwy

Darparu'r Rhaglen Cynllun Gwên

Darparu'r Rhaglen Cynllun Gwên

Rhaglen genedlaethol sy’n gweithio ar draws amgylcheddau a phroffesiynau i wella iechyd y geg i blant yng Nghymru yw’r Cynllun Gwên.

Wrth i blant heneiddio

Amgylchedd

Pwy sy’n ymwneud a’r rhaglen

Gweithredoedd

Cartref

Timau'r Cynllun Gwên

Gwasanaethau Ymwelwyr Iechyd

Gwasanaethau'r Blynyddoedd Cynnar

Practis Deintyddol

Timau'r Cynllun Gwên

Gwasanaethau deintyddol Clinigol

Meithrinfeydd ac Ysgolion Cynradd

 

 

 

Timau'r Cynllun Gwên

Staff Addysgu Gofal Plant

  • Hyfforddiant i staff
  • Rhaglen brwsio dannedd dan oruchwyliaeth
  • Rhaglen farnais fflworid
  • Pecynnau brwsio dannedd yn y cartref
  • Adnoddau addysgu yn y dosbarth
  • Cydweithrediad rhwng Rhwydwaith Ysgolion lach Cymru a darpariaeth cyn ysgol

 

Cylchlythyr Iechyd Cymru 2017: Ailbennu ffocws Cynllun Gwên, y rhaglen i wella iechyd y geg ymhlith plant