Neidio i'r prif gynnwy

Darparu'r Rhaglen Cynllun Gwên

Darparu'r Rhaglen Cynllun Gwên

Rhaglen genedlaethol sy’n gweithio ar draws amgylcheddau a phroffesiynau i wella iechyd y geg i blant yng Nghymru yw’r Cynllun Gwên.

Wrth i blant heneiddio

Amgylchedd Pwy sy'n ymwneud a'r rhaglen Gweithredoedd
Cartref

Tima'r Cynllun Gwên

Gwasanaethau ymwelwyr iechyd

Gwasanaethau blynyddoedd cynnar

 • Hyfforddi staff a myfyrwyr
 • adrannau iechyd y geg ar gyfer rhaglen plant iach Cymru
 • Adnoddau wedi'u hargraffu
 • Pecynnau i'r cartref/cwpanau hyfforddi
Practis deintyddol

Timau'r Cynllun Gwên

Gwasanaethau deintyddol clinigol

 • Hyfforddi staff
 • Atal ac ymyrryd ar sail tystiolaeth
 • Adnoddau
Meithrinfeydd ac ysgolion babanod

Timau'r Cynllun Gwên

Staff addysgu gofal plant

 • Hyfforddi staff
 • Rhaglen brwsio dannedd dan oruchwyliaeth
 • Rhaglen farnais fflworid
 • Pecynnau i'r cartref
 • Adnoddau addysg yn y dosbarth

Cylchlythyr Iechyd Cymru 2017: Ailbennu ffocws Cynllun Gwên, y rhaglen i wella iechyd y geg ymhlith plant