Neidio i'r prif gynnwy

Brechlynnau teithio

 

Ar y dudalen hon:

 

Dylid darparu asesiad cyffredinol yn seiliedig ar risg o risg iechyd teithio unigol cyn teithio fel bod posib cynllunio a darparu’r pecyn cynhwysfawr gorau o gyngor a gofal. Mae asesiad risg cadarn, cyflawn yn sail i'r ymgynghoriad iechyd cyn teithio

Isod mae dolen at ffurflen enghreifftiol sy'n dangos y math o fanylion sydd eu hangen fel sail i asesiad risg ac i gofnodi rheoli risg. Gellir dod o hyd i’r ffurflen hon ar wefan y Rhwydwaith a’r Ganolfan Iechyd Teithio Cenedlaethol (NaTHNaC) / Travel Health Pro (TravelHealthPro yw’r wefan sy’n cynnwys adnoddau iechyd teithio NaTHNaC).


 

Adnoddau i weithwyr iechyd

Mae gan wefan NaTHNaC gyfarwyddyd manwl ar ystod gynhwysfawr o bynciau cysylltiedig ag iechyd teithio. Yr adran ar y wefan sydd ar gyfer clinigwyr iechyd teithio yw Travel Health Pro.

Teithio ac iechyd rhyngwladol (who.int)


 

Adnoddau i'r cyhoedd


 

Hyfforddiant


 

Ystadegau