Neidio i'r prif gynnwy

Templed Bwrdd Iechyd

 

Menywod Beichiog

Ffliw

Health board to insert.

COVID-19

Health board to insert.
 


 

Pobl 50 oed neu drosodd

Ffliw

Health board to insert.

COVID-19

Health board to insert.

 


 

Gofalwyr 16 oed a throsodd

Ffliw

Health board to insert.

COVID-19

Health board to insert.

 


 

Pobl â chyflwr iechyd hirdymor sy'n cynyddu'r risg

Ffliw

O 6 mis oed ar gyfer ffliw. Health board to insert.

COVID-19

O 5 oed ar gyfer y brechlyn COVID-19. Health board to insert.

 


 

Pobl sy'n byw gyda rhywun sydd â system imiwnedd wannach

Ffliw

O 6 mis oed ar gyfer ffliw. Health board to insert.

COVID-19

O 5 oed ar gyfer y brechlyn COVID-19. Health board to insert.

 


 

Yr holl staff sy'n gweithio mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn

Ffliw

Health board to insert.

COVID-19

Health board to insert.


 

Pobl sy'n byw mewn cartref gofal

Ffliw

Health board to insert.

COVID-19

Health board to insert.

 


 

Pobl ag anabledd dysgu

Ffliw

Health board to insert.

COVID-19

Health board to insert.

 


 

Pobl â salwch meddwl difrifol

Ffliw

Health board to insert.

COVID-19

Health board to insert.

 


 

Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen

Ffliw

Health board to insert.

COVID-19

Health board to insert.
 


 

Gweithwyr y GIG

Ffliw

Health board to insert.

COVID-19

Health board to insert.

 


 

Brechlyn ffliw i blant

  • Argymhellir y brechlyn ffliw blynyddol ar gyfer pob plentyn o ddwy oed (oedran ar 31 Awst 2022) hyd at ac yn cynnwys blwyddyn 11 yn yr ysgol.
  • Gall plant 2-3 oed gael eu brechlyn gan eu meddygfa leol.
  • Bydd y rhan fwyaf o blant ysgolion cynradd ac uwchradd yn cael eu brechlyn yn yr ysgol.

 


 

Spare Category 1

Ffliw

Health board to insert.

COVID-19

Health board to insert.

 


 

Spare Category 2

Ffliw

Health board to insert.

COVID-19

Health board to insert.

 


 

Spare Category 3

Ffliw

Health board to insert.

COVID-19

Health board to insert.

 


 

Mwy o wybodaeth

Darllen mwy o wybodaeth am y brechlyn Ffliw neu brechlyn COVID-19.