Neidio i'r prif gynnwy

Tudalen Lanio Cyfarwyddiadau Grŵp Cleifion (PGD) a Phrotocolau

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth am Gyfarwyddiadau Grŵp Cleifion (PGD) a'u defnydd mewn ymarfer clinigol;  ochr yn ochr â chanllawiau, templedi ac adnoddau. 

Ar y tudalen

Cefndir

Mae Cyfarwyddiadau Grŵp Cleifion (PGD) yn gyfarwyddiadau ysgrifenedig ar gyfer gwerthu, cyflenwi a/neu weinyddu meddyginiaethau i grwpiau o gleifion nad ydynt o bosibl wedi'u nodi cyn cyflwyno i gael triniaeth. 

Ar gyfer rhaglen frechu COVID-19, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) yn darparu templedi PGD Cymru i bob bwrdd iechyd/sefydliadau'r GIG ar gyfer gweithdrefnau adolygu, awdurdodi a chymeradwyo yn lleol. 

Ar gyfer pob rhaglen frechu arall, mae Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UKHSA) yn darparu eu PGD imiwneiddio i Gymru fel adnodd cyfeirio yn unig i fyrddau iechyd/sefydliadau'r GIG er mwyn datblygu, llunio ac awdurdodi eu PGD eu hunain yn unol â pholisïau a gweithdrefnau llywodraethu lleol. Rydym yn cydnabod yn ddiolchgar UKHSA am ganiatâd i ddefnyddio eu PGD fel adnodd cyfeirio. Nid yw UKHSA yn caniatáu addasu nac ychwanegu logos lleol at eu PGD. 

Dim ond pan fydd gwahaniaethau polisi yng Nghymru y darperir dogfen gynghori Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) gyda'r adnodd cyfeirio UKHSA. 

Cyfrifoldeb pob sefydliad awdurdodi yw llywodraethu a chymeradwyo unrhyw PGD. Rhaid i ymarferwyr sy'n defnyddio PGD wedi'u hawdurdodi fod yn gyfarwydd â phob pennod berthnasol o'r Llyfr Gwyrdd, Crynodeb o Nodweddion Cynnyrch (SmPCs), polisi a chanllawiau Cymru (gweler hefyd y tudalennau sy'n benodol i frechlynnau ar y wefan hon). 

 

Canllawiau'r DU

 

Canllawiau Cymru

 

Templedi PGD presennol

 

Cwestiynau Cyffredin PGD

Cwestiynau Cyffredin - Cyfarwyddiadau Grŵp Cleifion (PGD)/Cyfarwyddiadau Penodol i Gleifion (PSD) a Chyfarwyddiadau Ysgrifenedig.