Neidio i'r prif gynnwy

Os ydych chi (fel rhywun sy'n byw gyda gweithiwr allweddol) wedi cael canlyniad prawf NEGATIF ar gyfer haint COVID-19:

1. Pobl a nodir fel rhai sydd wedi dod i gysylltiad â COVID-19

Os oes rhywun wedi siarad â chi neu os ydych wedi cael eich nodi fel cyswllt achos o COVID-19 a'ch bod o fewn eich cyfnod hunanynysu 14 diwrnod, dylech barhau i ddilyn y cyngor ar https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws  

Er gwaethaf prawf negyddol (gyda symptomau neu heb), mae'n rhaid i chi barhau i hunanynysu nes bod y cyfnod heintus 14 diwrnod ar ben.  

Os byddwch yn teimlo'n sâl eto ar ôl y cyfnod heintus 14 diwrnod, dylech hunanynysu eto, ac efallai y bydd angen prawf arall arnoch.

2. Pobl nad ydynt yn gwybod eu bod wedi dod i gysylltiad â COVID-19

Nid yw eich prawf negatif yn diystyru nad COVID-19 yw’r haint yn bendant, ond mae'n golygu ei bod yn fwy tebygol bod gennych symptomau o ganlyniad i haint gwahanol, fel y ffliw neu heintiau eraill sy'n achosi peswch ac annwyd. Mae'n bwysig nad ydych yn trosglwyddo'r heintiau hyn ychwaith, a dylech barhau i hunanynysu nes eich bod yn well.

Os byddwch yn teimlo'n sâl eto, dylech hunanynysu, ac efallai y bydd angen prawf arall arnoch.

Os ydych wedi cael canlyniad prawf NEGATIF ond nad ydych erioed wedi cael unrhyw symptomau, nid oes angen i chi hunanynysu.  Os byddwch yn teimlo'n sâl ar ôl hyn, dylech hunanynysu, ac efallai y bydd angen prawf arall arnoch.

Gall y gweithiwr allweddol yn eich cartref ddychwelyd i'r gwaith, ond os bydd ef (y gweithiwr allweddol) yn datblygu symptomau ar ôl hyn, mae'n rhaid iddo hunanynysu ar unwaith, a chysylltu â'i ganolfan brofi ddynodedig i gael ei asesu ar gyfer prawf ei hun.

Rhaid i’r sefydliad sy'n cyflogi'r gweithiwr allweddol, a drefnodd eich prawf chi, gael gwybod eich bod wedi cael canlyniad eich prawf.  Dylai'r gweithiwr allweddol gysylltu â'i gyflogwr ynghylch absenoldeb salwch a dychwelyd i'r gwaith yn seiliedig ar ganlyniad eich prawf chi a statws ei iechyd ei hun.  Gall hyn gynnwys asesiad iechyd galwedigaethol.