Neidio i'r prif gynnwy

Brechlyn Atgyfnerthu COVID-19 y Gwanwyn

Cyhoeddwyd: 8 Chwefror 2024

Mae’r Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) wedi cyhoeddi y dylid cynnig brechiad atgyfnerthu'r gwanwyn COVID-19 i :
 

  • pobl 75 oed a hŷn
  • preswylwyr mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn
  • unigolion 6 mis oed a hŷn sydd â system imiwnedd wan 

 
Bydd y rhai sy’n gymwys yn cael gwahoddiad gan eu bwrdd iechyd.