Neidio i'r prif gynnwy

3. Meysydd Ymchwil a Gwerthuso o Ddiddordeb

Mae'r rhestr ganlynol o gwestiynau ymchwil yn cyd-fynd â'n chwe blaenoriaeth strategol hirdymor a chaiff ei diweddaru bob blwyddyn. Gan fod ein gofynion yn helaeth ac y byddant yn esblygu, nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr o'r holl feysydd sydd o ddiddordeb i ni ond y bwriad yw iddi arwain at ddechrau sgyrsiau gyda'n partneriaid, ein cyllidwyr a’n cydweithredwyr.