Neidio i'r prif gynnwy

Cyfleoedd i'r cyhoedd gymryd rhan

Mae’r cyhoedd yn gallu bod yn rhan bwysig o’r gwaith o lunio a gwella gwasanaethau. Am y rheswm yma, cafodd y Rhwydwaith Ymgysylltu â Sgrinio ei sefydlu i recriwtio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb mewn gwella gwasanaethau sgrinio er lles pawb.
 
Os hoffech gyfrannu at y gwaith o wella gwasanaethau cysylltwch â’r Tîm Ymgysylltu â Sgrinio yn y Ganolfan Sgrinio’r Fron yn eich ardal.