Neidio i'r prif gynnwy

Dyrchafiad iechyd y geg

Ar gyfer gweithwyr proffesiynol

Gall gweithwyr iechyd deintyddol proffesiynol archebu Adnoddau Gwybodaeth am Iechyd (posteri a thaflenni) yma.

Mae adnoddau hybu iechyd y geg ar gyfer plant ar gael yma.

Mae adnoddau hybu iechyd y geg ar gyfer oedolion dibynnol ar gael yma.

Rhaglen Diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol yng Nghymru: Adnoddau i bractisau.

Gwybodaeth ar gyfer cynllunio clwstwr: Iechyd y geg plant.

Ar gyfer y cyhoedd

Atal yw'r allwedd i iechyd y geg da, a gallwch chi ofalu am eich dannedd a'ch ceg orau trwy wneud y canlynol:

  • dilyn ffordd iach o fyw - bwyta diet heb lawer o siwgr, peidio ag ysmygu a chael dim/ychydig o alcohol,
  • cynnal hylendid y geg da o ddydd i ddydd - brwsio’ch dannedd yn dda gyda phast dannedd fflworid ddwywaith y dydd,
  • gwneud y defnydd gorau o wasanaethau iechyd - cael archwiliadau rheolaidd mewn practis deintyddol.

I gael cyngor am fwyta’n iach ar gyfer iechyd y geg, ewch i:
https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/cynllun-gwen/gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr/bwytan-lach/

Am gyngor ar frwsio’ch dannedd, ewch i:
https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/cynllun-gwen/gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr/brwsio-dannedd/

Am gyngor ar roi’r gorau i ysmygu, ewch i:
https://www.helpafiistopio.cymru/

Am gyngor ar faint o alcohol rydych chi’n ei yfed, ewch i:
https://111.wales.nhs.uk/LiveWell/LifestyleWellbeing/Alcohol?locale=cy

Am mwyn cael help i ddod o hyd i ddeintydd yng Nghymru, ewch i:
GIG 111 Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf:  12 Rhagfyr 2022