Neidio i'r prif gynnwy

Llygredd Sŵn Amgylcheddol

Ystyr sŵn yw sain ddieisiau neu niweidiol. Daw sŵn amgylcheddol o drafnidiaeth (ffyrdd, rheilffyrdd, traffig awyr) a diwydiant.  Gall gael ei achosi ar y cyd â llygredd aer.

Nid yw sŵn amgylcheddol yn cynnwys sŵn o weithgareddau domestig, cymdogion, gweithleoedd na gweithgareddau milwrol. 

Mwy o Wybodaeth

Cynllun Gweithredu ynghylch Sŵn a Seinwedd 2018-2023

Cyngor ar Sŵn 

I gael help i ddelio â sŵn cymdogion a safleoedd masnachol cysylltwch â'ch awdurdod lleol, adran iechyd yr amgylchedd fel arfer.