Neidio i'r prif gynnwy

Cadw'n ddiogel mewn dyfroedd awyr agored yng Nghymru

Mae nofio gwyllt yn golygu nofio, ymdrochi, padlo neu chwarae mewn dŵr naturiol yn yr awyr agored. 

Gallai hyn fod mewn afonydd, llynnoedd, cronfeydd dŵr neu yn y môr.

Mae nofio gwyllt yn boblogaidd. Gall helpu ag iechyd a lles corfforol a meddyliol. Ond gall dŵr agored fod yn beryglus – byddwch yn ymwybodol o’r risgiau a dilynwch yr awgrymiadau hyn i fod yn fwy diogel.

*Noder, rydym wedi gorfod cynnwys dolenni i rai tudalennau gwe yn y canllaw hwn sydd ar gyfer cynulleidfa yn y DU ac, felly, nid ydynt ar gael yn Gymraeg. Ymddiheurwn am hyn.