Neidio i'r prif gynnwy

Ansawdd tir

Mae tir yn adnodd pwysig ac mae galw mawr am ei ddatblygu a’i ailddefnyddio. Gall tir sydd wedi cael ei ddefnyddio’n flaenorol fod wedi’i lygru gan beri risg o bosib i ddefnyddwyr yn y dyfodol. Hyd yma mae tua 10,000 o safleoedd o’r fath wedi cael eu datgan yng Nghymru (NRW 2016

 

Rhagor o wybodaeth

Gan fod Cymru wedi bod yn wlad o weithgarwch mwyngloddio a mwyndoddi, a gwaddodi o egsôsts cerbydau sydd wedi’u defnyddio, mae plwm yn llygredd cyffredin yn ein pridd ni. Ond drwy fwyd a dŵr yfed mae pobl yn dod i gysylltiad ag ef yn bennaf, a phibellau gwasanaethu plwm ac mae gwaith plymio mewn tai yn ffynhonnell fawr hefyd. Dilynwch y ddolen i gael gwybod mwy am blwm mewn dŵr yfed.