Neidio i'r prif gynnwy

Meysydd gwaith

10/07/23
Y Rhaglen Cefnogi Diogelwch mewn Gofal Mamolaeth a Newyddenedigol yng Nghymru

Mae tîm o arweinwyr a hyrwyddwyr y Rhaglen Cefnogi Diogelwch mewn Gofal Mamolaeth a Newyddenedigol, sydd wedi’u hymgorffori ym mhob bwrdd iechyd ac Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, wedi cydweithio ar adroddiad cam darganfod ar gais Llywodraeth Cymru.

Cliciwch yma i ddarllen mwy

12/02/21
Gwaith i gefnogi'r ymateb i COVID-19 - Copy

Mae llawer o aelodau o’n tîm wedi cael eu hadleoli yn Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi ymateb GIG Cymru i’r pandemig COVID-19.

Gallwch ddarllen rhagor am y gwaith

25/11/19
Rhaglenni Addysg ar gyfer Cleifion (EPP) Cymru - Copy

Mae’n cynnig amrywiaeth o weithdai a chyrsiau iechyd a lles hunan-reoli ar gyfer pobl sy’n byw â chyflwr iechyd neu sy’n gofalu am rywun sydd â chyflwr iechyd.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth  


Cyswllt: Christine Roach, Acting Uwch Reolwr Gwelliant

14/01/21
Anabledd Dysgu Cymru - Copy

Rydym yma i annog ac i hyrwyddo amcanion iechyd “Gwella Bywydau

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth


Cyswllt: Andrea Gray, Arweinydd Datblygu Iechyd Meddwl Cymru

25/11/19
Iechyd Meddwl Gwelliant Cymru - Copy

Mae’n cefnogi sefydliadau i sefydlu, datblygu a gwella ansawdd gwasanaethau iechyd meddwl i wella canlyniadau ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth


Cyswllt: Andrea Gray, Arweinydd Datblygu Iechyd Meddwl Cymru

16/09/21
Rhwydwaith Canser Cymru

Rydym yn cefnogi Rhwydwaith Canser Cymru, rhan o y Gydweithrediad Iechyd GIG Cymru.

Ewch i wefan Rhwydwaith Canser Cymru, neu ewch i'n tudalen archif.