Neidio i'r prif gynnwy

Practisau Deintyddol

Practisau deintyddol

Dylai plant ddechrau mynd i weld deintydd yn rheolaidd cyn gynted ag y bydd eu dant cyntaf yn ymddangos, ac yn sicr erbyn eu pen-blwydd cyntaf. Mae’r Cynllun Gwên yn gweithio’n agos â thimau Practis Deintyddol Cyffredinol y GIG yng Nghymru i gefnogi presenoldeb mewn practisau deintyddol yn ystod plentyndod cynnar.

Yn y practis, gall timau deintyddol gefnogi atal pydredd dannedd ac annog iechyd y geg da er mwyn lleihau’r risg o bydredd dannedd.  Caiff aelodau timau deintyddol eu hannog i ddeall a defnyddio’r ddogfen Delivering Better Oral Health: An evidence-based toolkit for prevention.

Timau Deintyddol Cymru! Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Designed to Smile in Practice, ein rhaglen e-ddysgu? I gael mwy o wybodaeth, ewch i https://d2sinpractice.co.uk/

Gall timau’r Cynllun Gwên gefnogi a chynghori timau practisau deintyddol am integreiddio dulliau atal i’w harferion. Datblygwyd rhaglen e-ddysgu sy’n arwain gweithwyr proffesiynol deintyddol drwy’r broses o roi prosiect gwella ansawdd ar waith yn eu practisau. Mae’r rhaglen yn anelu at wella dulliau atal ar gyfer plant ifanc a’i enw yw Cynllun Gwên ar Waith. Cysylltwch â’ch tîm Cynllun Gwên lleol  i gael mwy o wybodaeth.