Neidio i'r prif gynnwy
Diane Crone

Cyfarwyddwr Anweithredol

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Anweithredol

Mae gan yr Athro Crone dros 20 mlynedd o brofiad o Addysg Uwch yng Nghymru a Lloegr. Cyn ei chyflogaeth mewn prifysgolion, gweithiodd yn flaenorol ym maes llywodraeth leol ac yng ngwasanaethau sylfaenol ac eilaidd y GIG. Roedd ei gwaith yn y rolau hyn yn cynnwys cyflwyno ymyriadau ffordd iach o fyw iechyd cyhoeddus, yn arbennig ym maes gweithgarwch corfforol, iechyd meddwl a llesiant.

Ers symud i'r sector prifysgol, dyfarnwyd iddi benodiadau proffesiynol mewn dwy brifysgol yn y DU, ym maes ymarfer corff ac iechyd.

Mae'n aelod o Grŵp Cynghori Arbenigol Iechyd Cyhoeddus Lloegr ar yr ymgyrch ‘Every Mind Matters’ ac ar hyn o bryd mae'n Athro ymarfer corff ac iechyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.