Neidio i'r prif gynnwy

Canfyddiadau - Lle

Marwolaethau anfwriadol cysylltiedig â dŵr yn ôl lleoliad y digwyddiad a lleoliad y breswylfa

Digwyddodd dros hanner (33 allan o 62, 53%) o’r achosion anfwriadol o farwolaethau cysylltiedig â dŵr mewn pum ardal awdurdod lleol: Sir Benfro (10), Gwynedd (saith), Conwy (chwech) Powys (pump) a Bro Morgannwg (pump). Roedd llai na phum digwyddiad o farwolaethau yn yr 17 ardal awdurdod lleol arall yng Nghymru.

Dim ond ar gyfer plant dan 18 oed yr oedd lleoliad preswyl ar gael. Roedd wyth o bob 26 o blant dan 18 oed (31%) yn drigolion y tu allan i Gymru. Roedd y mwyafrif (94%) o’r 18 o blant oedd yn byw yng Nghymru yn byw yn yr un awdurdod lleol lle digwyddodd y digwyddiad.

Marwolaethau anfwriadol cysylltiedig â dŵr yn ôl math o leoliad

Digwyddodd dros draean o’r marwolaethau anfwriadol cysylltiedig â dŵr mewn afon (22 allan o 62), digwyddodd traean ar yr arfordir, y lan, neu’r traeth (21 allan o 62), a digwyddodd un o bob 10 mewn baddon, jacuzzi neu hot-tub (chwech allan o 62) (ffig.2). Digwyddodd 13 o farwolaethau mewn lleoliadau eraill, gan gynnwys pyllau, llynnoedd, cronfeydd dŵr, chwareli, dociau, pyllau neu ar y môr.

Ffig 7. Nifer y marwolaethau anfwriadol sy'n gysylltiedig â dŵr ymhlith plant a phobl ifanc, Cymru, 2013-22, yn ôl math o leoliad. (Cynhyrchwyd gan CDRP, gan ddefnyddio data CDRP a WAID).