Neidio i'r prif gynnwy

Technoleg Ddigidol ac Iechyd

Mae technoleg yn trawsnewid y ffordd rydym yn byw ein bywydau ac yn ymgysylltu â'n gilydd, ein cymunedau a'n hiechyd. Mae technoleg ddigidol yn cynnig cyfleoedd a heriau i iechyd y boblogaeth, a bydd edrych i'r dyfodol wrth wraidd dull Iechyd Cyhoeddus Cymru o wella iechyd a llesiant, gan ein helpu i ragfynegi, atal a thrin afiechyd.